– تهیه مدارك طراحی پايه و تفصيلي
– تهیه مدارک مهندسی مورد نیاز جهت نصب و راه اندازی
– ارائه پیشنهاد فنی کامل مطابق خواسته ها و ملزومات پروسه های صنعتی
– انتخاب و ارائه انواع سنسور (سنسور دما، سنسور اندازه گیری دبی، سنسور فشار، سنسور سطح ، سنسور غلظت و …)
– انجام سایزینگ اریفیس ، شیرهای کنترل ، شیرهای اطمینان و انواع فلومیتر
– تهیه انواع تجهیزات ابزاردقیق (برند های Wika ، Rosemount ، E+H ، Yokogawa ، Siemens ، United Electric mobrey ، ABB ، Dwyer ، Ashcroft ، asco ، Aplisens ، Afriso ، Krohne Indumart ، ifm ، Hydac ، Magnetrol ، Siemens ، Swagelok ، …… (
– تهیه انواع تجهیزات فلومیتر (برند های Rosemount ، E+H ، Krohne ، MicroMotion …… (
– تهیه انواع شیرهای اطمینان (برند های Crosby ، Fisher ، Motoyama ، Fuji …… (
– تهیه انواع شیرهای کنترلی و برقی (برند های Samson ، Bifold ، asco ، Fisher ، Tescom، SMC ، Proval ، Rotork ، Auma …… (
– ساخت صفحه اریفیس برای مقاصد Custody Transfer
– ساخت سوییچ سطح از نوع خازنی
– ساخت سوییچ و ترانسمیتر سطح از نوع فلوتری
– ساخت انواع سوییچ و ترانسمیتر سطح از نوع فلوتری
– ساخت گیج سطح از نوع Magnetic و Reflex و ……
– ساخت کلیه متعلقات مربوط به تجهیزات فشار ( منیفولد ، دیافراگم سیل ، سیفون ، کپیلاری و ……)
– کوپله کاری مربوط به تجهیزات فشار
– ساخت ترموول مربوط به تجهیزات دما
– ساخت ارت سوییچ های مربوط به تانکرها جهت اطمینان از اتصال تانکرها به سیستم ارت
– تهیه Bulk Material های مربوط به تجهیزات ابزاردقیق
– نصب ، تست ، کالیبراسیون ، آموزش و راه اندازی کلیه تجهیزات فوق الذکر